Tablice matematyczne - wraz ze wskazówkami.Wzory na pola figur płaskich.Pole trójkąta, najogólniej to iloczyn długości podstawy i opadającej na nią wysokości dzielony przez dwa, czyli:
pole trójkąta wzór
Pole trójkąta równobocznego na podstawie wzoru dla dowolnego trójkąta, po uproszczeniu wyraża się wzorem:
pole trójkąta równobocznego wzór
Ponadto istnieje wzór, który pozwala obliczyć pole dowolnego trójkąta nie znając długości ani jednej wysokości. Tak zwany wzór Herona:
pole trójkąta wzór Herona
trójkąt
Pole równoległoboku (czyli także rombu, prostokąta i kwadratu) jest równe iloczynowi długości dowolnego boku i wysokości opadającej na niego pod kątem prostym, czyli najzwyklej:
pole równoległoboku wzór
równoległobok
Pole rombu można obliczyć mając daną długość boku i wysokości lub na podstawie przekątnych rombu:
pole rombu wzór
pole rombu wzór
romb
Pole trapezu wyraża się wzorem:
pole trapezu wzór
trapez
Pole koła, nie okręgu! (warto pamiętać że okrąg to jedynie kontur otaczający koło):
pole koła wzór
koło
Pole elipsy obliczymy z poniższego wzoru. Odciniki oznaczone literami "a" i "b" to połowy dłuższej i krótszej osi elipsy:
pole elipsy wzór
elipsa