Tablice matematyczne - wraz ze wskazówkami.Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia jak sama nazwa wskazuje służą do tego aby uprościć mnożenie wyrażeń algebraicznych, ale przydatne są dużo bardziej do innych zastosowań:

Możemy używać tych wzorów w drugą stronę, czyli zapisywać wyrażenia algebraiczne które są wynikiem któregoś z poniższych wzorów, w postaci iloczynowej, odpowiadającej lewej stronie danego wzoru. Takie działanie szczególnie przydatne na przykład przy rozkładaniu funkcji na prostsze czynniki (zapis w postaci iloczynu nawiasów).

Innym zastosowaniem wzorów skrócnego mnożenia jest wyciąganie niewymierności z mianowników ułamków. Gdy w mianowniku mamy na przykład sumę pierwiastka i liczby, wystarczy rozszerzyć ułamek (pomnożyć i licznik i mianownik przez takie samo wyrażenie) przez różnicę tegoż pierwiastka i tej liczby, w mianowniku pojawi się wtedy wzór skrócnego mnożenia - iloczyn sumy i różnicy (trzeci z poniższych) - wykonując następnie mnożenie zgodnie z tym wzorem otrzymamy w mianowniku różnicę kwadratów a co za tym idzie pozbędziemy się pierwiastka czyli niewymiernośći.

Ponadto możemy czasem uprościć sobie zwykłe mnożenie dwóch liczb przez siebie, na przykład iloczyn 1004 i 996 możemy zapisać jako iloczyn sumy dwóch liczb i różnicy tychże liczb, wtedy trzeci z poniższych wzorów pozwala nam podać wynik bez zbędnego kłopotu z liczeniem.

wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia
wzory skróconego mnożenia